Starthjelpkurs okt/nov 2018 Haugesund

Kurs , 31.10.2018-23.11.2018 , Lærings- og meistringssenteret

Kurs for foresatte til barn med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom.
Å vere foresatt til eit barn med kronisk sjukdom eller nedsett funksjonsevne stillar store krav til meistring i kvardagen. Dette kurset har som mål å vere ein vegvisar i en ny kvardag; bidra til meistring av en ny livssituasjon og legge til rette for erfaringsutveksling mellom foresatte i same situasjon.

Kurset går over fire dagar på følgande datoar:

onsdag 31.10.18

fredag 09.11.18

fredag 16.11.18

fredag 23.11.18

Vi gjer merksam på at byggearbeid på Haugesund Sjukehus gjer at all kursvirksomheit skjer i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
31.10.2018-23.11.2018 
Klokkeslett
09:00-14:30 
Stad
I byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.