Starthjelpkurs november 2017 Haugesund

Kurs, 03.11.2017-24.11.2017, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for foresatte til barn med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom.
Å vere foresatt til eit barn med kronisk sjukdom eller nedsett funksjonsevne stillar store krav til meistring i kvardagen. Dette kurset har som mål å vere ein vegvisar i en ny kvardag; bidra til meistring av en ny livssituasjon og legge til rette for erfaringsutveksling mellom foresatte i same situasjon.

Kurset går over fire dagar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta trengdu tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
03.11.2017-24.11.2017 
Klokkeslett
09:00-14:30 
Stad
Haugesund sjukehus
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms@helse-fonna.no