HELSENORGE

Starthjelp Kurs for foreldre Høst 2022

Kurs for foresatte til barn med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom. Kurset gis til foresatte med barn 0-6 år.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning for å delta.

Innhald

Kurs for foresatte til barn med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom.

 

Å vere foresatt til eit barn med kronisk sjukdom eller nedsett funksjonsevne stillar store krav til meistring i kvardagen. Dette kurset har som mål å vere ein vegvisar i en ny kvardag; bidra til meistring av en ny livssituasjon og legge til rette for erfaringsutveksling mellom foresatte i same situasjon.

 

Program

Dei fire dagane er delt inn i tema med relevante innlegg som:

Dag 1. Systemene rundt oss

 • "Jungelhåndboka" - Det offentlige nettverket rundt oss. 
  • Kommunen; Kva tenester fins og kva rettigheiter har vi?
  • NAV: Kva tenester fins, og kva rettigheiter har vi her?
 • Innlegg fra foreldrerepresentant
 • Innlegg fra Løvemammaene

Dag 2. Familien

 • Foreldrerolla og korleis vise at vi set pris på kvarandre
 • Erfaringsinnlegg
 • Søsken - Korleis opplevast det å vere søsken? 

Dag 3 Vanlege reaksjoner på uvanlege situasjonar

 • Når livet ikkje heilt blir slik vi hadde planlagt 
 • Familiearbeid i Habiliteringa og foreldreerfaring

Dag 4. Samspill med barnet

 • Språkutvikling og leik
 • Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) 

Innlegga vil vere frå habiliteringstjenesta, brukerrepresentantar, "løvemammaene", søsken,  psykolog, sjukehusprest og samhandlingstjenesta ved Helse Fonna. Det leggjest opp til drøfting og erfaringsdeling alle dagar på kurset. 

Praktisk informasjon

Kurset går over fire dagar på dagtid. Det vil leggast opp til diskusjonar i gruppe og i plenum.

Pårørande er hjartelig velkomne på kurs, og oppfordrast til å delta på heile kurset.

Det blir servert kaffi, te og litt frukt på kurset. Lunsj kan enten tas med eller kjøpast i butikk/ på Amanda Storsenter.

Informasjon om overnatting, reise, eigenandel m.m. finner du her .


Nyttig informasjonsmateriell frå kurset

Presentasjon NAV 1.pdfGode nettsider

Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming - Helsedirektoratet

http://www.helsedirektoratet....rn_og_unge_med_neds_4330a.pdf (veilederen.no)