HELSENORGE

Starthjelp Kurs for foreldre Høst 2022

Kurs for foresatte til barn med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning for å delta.

Beskrivelse

Kurs for foresatte til barn med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom.

 

Å vere foresatt til eit barn med kronisk sjukdom eller nedsett funksjonsevne stillar store krav til meistring i kvardagen. Dette kurset har som mål å vere ein vegvisar i en ny kvardag; bidra til meistring av en ny livssituasjon og legge til rette for erfaringsutveksling mellom foresatte i same situasjon.

 

Det vil vere innlegg frå habiliteringstjenesta, brukerrepresentantar, "løvemammaene", søsken,  psykolog, sjukehusprest og samhandlingstjenesta ved Helse Fonna.


Kurset går over fire dagar.