Sped- og småbarnsdagane 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 23.11.2017-24.11.2017, BUP Haugesund, BUP Stord

«Dei sårbare små og dei viktige vaksne» - Velkommen til sped- og småbarnsdagane 2017.

Sped- og småbarnsdagane er for helsesøstrer, jordmødrer,  barnehagar, pedagogar, fastlegar, personell ved fødeklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, familiekontor, PPT, barnevern, psykologar og andre som arbeider med barn og familiar.

Bli med på to dagar med fagleg påfyll og ein lokal møteplass for dei som er engasjert i dei yngste barna.

Sped- og småbarnsdagene - tegning av jente

Når og kor

Dato
23.11.2017-24.11.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00 
Stad
Stord hotell
 
Arrangør
BUP Haugesund
 
Innlegg frå
Ulrika Håkonsen, Høyskolen i Lillehammer -«Hold meg i ditt sinn - barndom og foreldreskap når livet er strevsomt» og Hanne Holme frå RBUP Øst, Sør 
Kontakt
Kontakt Arnhild Aas Vad, telefon 53 43 12 20
 
Meir informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist er 1. oktober 
mailto:arnhild.aas.vad@helse-fonna.no

Program

Torsdag 23. november 2017

Første dag
08.30- 90.00 Registering
09.00-09.15Kulturinnslag v/barnehage 
09.15-09.30Opning av dagane v/ Seksjonsleiar ved DPS/BUP Stord Liv Åse Dybdal
09.30-12.00

Hovudførelesar: Ulrika Håkonsen, Høyskolen i Lillehammer.

«Hold meg i ditt sinn - barndom og foreldreskap når livet er strevsomt».

12.00-13.00Lunch
13.00-13.30Brukarperspektivet: Å vere fostermor og møte hjelpeapparatet.
13.30-14.10Hovudtrekka i barn og unges helseteneste, med fokus på helseteneste for barn 0-3 år. Psykologspesialist Elin Børve ved BUP Stord/kommunepsykolog i Odda Kommune
14.10-14.30Pause
14.30-15.30

Parallellsesjonar

  • Jåttåmodellen for tilvenning v/ Leiar i Tysværvågen barnhage  Anne Stine Askeland-Gjerde
  • Innlegg frå fagfeltet fysioterapi. 
  • Presentasjon av mottaksbarnehagen ved Heiane Mottak på Stord v/Ingvild Moe Larsen. Om foreldresamarbeid og møte med det enkelte barnet.

 

Fredag 24. november 2017

Andre dag
09.00-09.15Kulturinnslag v/barnehage 
09.15-11.30

Hovudførelesar: Hanne Holme R-bup Øst, Sør

«Den utviklingsstøttende barnehagen»

11.30-12.30Lunch
12.30-13.30

Parallellsesjonar

  • Erfaringar med foreldregrupper for foreldre med barn m/funksjonshemmingar  v/Sølvi Heimestøl, Anita Weltzin Dalaker og Janett Lillås Mathiassen
  • Kjersti Martinsen Holta v/ Solstrand barnevernssenter.
  • FIT v/ familierettleiar i Bømlo Kommune Miriam Johannesen
13.30-13.45Pause

13.45-14.05

 

14.05-14.15

Nytt frå forskning v/Psykologspesialist Elin Børve BUP Stord/kommunepsykolog Odda Kommune.

Erfaringar frå fokusgruppeintervju om NBO v/ Sølvi Heimestøl og Kristin Ådland Eriksen.

14.15-15.00Loddtrekking og avslutting

 

Bestilling av overnatting

Kontakt Stord Hotell, tlf. 53 40 25 00

  • Enkeltrom med frukost: kr. 1295,- pr døgn
  • Dobbeltrom med frukost: kr. 1495,- pr døgn

Oppgi kode: «Helse Fonna, Sped- og småbarnsdagane 2017, 23. – 24. november.»

Godkjenning

Det vil bli søkt godkjenning til psykologforeninga, legeforeninga og NSF

Arrangør

Samarbeidsgruppa for Sped- og småbarnsdagane representert ved Haugalandsløftet, FOUSAM, Barneavdelinga ved Haugesund sjukehus, Odda kommune, Barne- og familietenesta i Bømlo kommune, Sunnhordland interkommunale barnevern, BUP Haugesund og BUP Stord.

Tusen takk

I år er det barn fra Espira Hollund, som har illustrert programmet. Takk for fine teikningar.

Påmeldingsfrist: Innan 01.10.17.

Det er bindande påmelding og ein betaler når en melder seg på. I år vil det ikkje være muligheit for utsending av faktura.

Pris

Kroner 1560,- inkludert lunsj begge dagar.

Sped- og småbarnsdagene - tegning av fire personer