HELSENORGE

Slagkurs

Eit to-dagars kurs for personar som nyleg har gjennomgått hjerneslag. Pårørande oppfordrast til å delta.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

.

BESKRIVELSE

Kurs for deg som nyleg har gjennomgått eit hjerneslag og dei næraste pårørande. 

Kurset er meint å gi pasient og pårørande økt kunnskap om kva hjerneslag er, tiltak ein kan gjere for å leve best mogleg etter slaget samt forebygge nytt slag.


PROGRAM

 • Legeundervisning
  • Kva er slag og kvifor får nokon slag?
  • Behandling og vegen videre
  • Kva kan eg gjere sjølv?
 • Erfaringsinnlegg frå brukarrepresentant
 • Livsmeistring - å leve med kronisk sjukdom
 • Erfaringsdeling
 • Fysisk aktivitet og trening etter slag
 • Meistring og deltakelse i kvardagen
 • Rettigheiter og støtteordningar
 • Talevansker?

Innlegg holdes av lege, slagsjukepleier, sjukehusprest, brukerrepresentant, erpoterapeut, fysioterapeut, logoped og sosionom. 


PRAKTISK INFORMASJON


Kurset foregår i gruppe, på dagtid, og varer 1 dager på dagtid. Arrangeres ca 2-3 ganger årlig avhengig av behov.

Du trenger henvisning for å delta.

Pårørende er hjertelig velkomne på kurs, og oppfordres til å delta på hele kurset.

Det blir servert kaffe, te og litt frukt på kurset. Lunsj kan enten tas med eller kjøpes i kantina på sykehuset i 6.etg.

Informasjon om overnatting, reise, egenandel m.m. finner du her.


NYTTIG INFORMASJONSMATERIELL FRA KURSET

Informasjon kjem..


GODE NETTSIDER

LHL – et bedre liv | LHL
Fann du det du leita etter?