Rusdagen 2018

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 05.02.2018

Velkommen til Rusdagen 2018.

Stikkord for dagen:

 • BrukerPlan
 • Årets funn
 • Siste nytt på rusfeltet
 • Pakkeforløp
 • Rusmidler og graviditet og LAR
 • Utfordringer på feltet
 • Brukeruinnlegg

Konferansen er gratis. Vi byr på lunsj.

Når og kor

Dato
05.02.2018 
Klokkeslett
10:00-15:30 
Stad
Tysværtunet, Aksdalsveien 157, Tysvær
 
Arrangør
Helse Fonna, Korus VEST STAVANGER, KORUS bergen, Bergensklinikkene og fylkesmennene i Hordaland og Rogaland 
Kontakt
Bernt Netland, telefon 52 73 28 68, e-post Bernt.Netland@helse-fonna.no
 
Meir informasjon
Påmelding  

Program

10.00 Velkommen

10.10 Gabrielle Welle Strand fra Helsedirektoratet – Siste nytt på rusfeltet – nasjonale føringer – hva innebærer dette for brukere – kommuner og helseforetak?

  Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

  Pakkeforløp gravide og rus

  Nytt på rusfeltet

10.50 Hvem gjør hva - Lokal oppfølging av barn som har vært eksponert for rus i svangerskapet

axtv /familieambulatoriet i Helse Fonna

11.05 Brukerinnlegg

11.30 Lunsj

12 15 Hva innebærer den nye retningslinjen for behandling av opioid avhengige?(revisjon av nåværende LAR – retningslinjer). LAR behandling i kommune og spesialisthelsetjenesten. Gabrielle Welle Strand, helsedirektoratet

12.50 Pause

13.00 BrukerPlan – årets funn – med skråblikk på LAR v/ Sverre Nesvåg KORFOR

14.00 Pause

14.10 Hva er de de største utfordringene i LAR behandlingen? v/ Thomas Clausen, Senterleder og professor ved SERAF(Senter for Rus- og Avhengighets Forskning) Hva kjennetegner de som faller fra? Hvordan kan vi fange disse opp og styrke muligheten for stabilitet i behandlingen?

15.00 Hva har vi lært i dag – en samtale mellom Sverre Nesvåg/Thomas Clausen/Gabrielle Welle Strand /HelseFonna/Kommune/ Brukerrepresentant- Hvordan bli enda bedre?


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.