Rusdagen 2018

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 05.02.2018

Velkommen til Rusdagen 2018.

Stikkord for dagen:

  • BrukerPlan
  • Årets funn
  • Siste nytt på rusfeltet
  • Pakkeforløp
  • Rusmidler og graviditet og LAR
  • Utfordringer på feltet
  • Brukeruinnlegg

Konferansen er gratis. Vi byr på lunsj.

Ha stand?

På rusdagen åpnes det for at institusjoner, kommuner og organisasjoner kan ha en enkel stand for å presentere sitt tilbud. Ta kontakt med bernt.netland@helse-fonna.no for å avtale nærmere.

Når og kor

Dato
05.02.2018 
Klokkeslett
10:00-15:30
Stad
Tysværtunet, Aksdalsveien 157, Tysvær
 
Arrangør
Helse Fonna, Korus VEST STAVANGER, KORUS bergen, Bergensklinikkene og fylkesmennene i Hordaland og Rogaland 
Kontaktinformasjon
Bernt Netland, telefon 52 73 28 68, e-post Bernt.Netland@helse-fonna.no
 
Meir informasjon
Påmelding  

Program

10.00 Velkommen

10.10 Gabrielle Welle Strand fra Helsedirektoratet – «Pakkeforløp på rusfeltet – TSB pakkeforløp og Pakkeforløp gravide og rusmidler»

10.50 Hvem gjør hva - Lokal oppfølging av barn som har vært eksponert for rus i svangerskapet

v /familieambulatoriet i Helse Fonna

11.05 Brukerinnlegg v/ Karl Olaf Sundfør

11.30 Lunsj

12 15 Hva innebærer den nye retningslinjen for behandling av opioid avhengige?(revisjon av nåværende LAR – retningslinjer). LAR behandling i kommune og spesialisthelsetjenesten. Gabrielle Welle Strand, helsedirektoratet

12.50 Pause

13.00 BrukerPlan – årets funn – med skråblikk på LAR v/ Sverre Nesvåg KORFOR

14.00 Pause

14.10 Hva er de de største utfordringene i LAR behandlingen? v/ Thomas Clausen, Senterleder og professor ved SERAF(Senter for Rus- og Avhengighets Forskning) Hva kjennetegner de som faller fra? Hvordan kan vi fange disse opp og styrke muligheten for stabilitet i behandlingen?

15.00 Hva har vi lært i dag – en samtale mellom Sverre Nesvåg/Thomas Clausen/Gabrielle Welle Strand /HelseFonna v/klinikkdirektør psykisk helsevern/Stord Kommune/Brukerrepresentant- Hvordan bli enda bedre?

Fann du det du leita etter?