Rusdagen 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 23.01.2017

Arrangeres av Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Rogaland, Korus Bergen, Korus Stavangar, NAPHA og Helse Fonna.

Praktisk informasjon

Tysværtunet i Aksdal ligger like utenfor Haugesund og er ca 1 1/2 time fra Stavanger og ca. 3 timer fra Bergen. Kystbussen Bergen/Stavanger har hyppige avganger som stopper like ved Tysværtunet.

Rusdagen er gratis og det serveres enkel lunsj.

Stand

Hvis institusjoner, organisasjoner eller andre ønsker å presentere seg og sin virksomhet på en stand i foajeen, er det muligheter for det. Send da en mail til bernt.netland@helse-fonna.no 

(NB: Kun én påmeldt person per skjema. Skal du melde på flere, må det gjøres for hver enkelt person). Siste frist for påmelding er 10. januar.

Kontakt

Bernt Netland, Helse Fonna: 52 73 28 79 eller 917 22 548.

Program

Kl. 10.00 Velkommen
v/ ordføreren i Tysvær Sigmund Lier (Ap).

Kl. 10.10 Opptrappingsplanen på Rusfeltet 2016 - 2020
v/ Tore Sørensen fra Helsedirektoratet, avdeling psykisk helse og rus, divisjon primærhelsetjenester. Gjennomgang av opptrappingsplanen kanskje da med særlig fokus på
• Kommunenes rolle de kommende år
• Spesialisthelsetjenesnes rolle de kommende år
• Brukernes rolle
• Tidlig innsats/folkehelse/satsing på nye arenaer/behandling vs forebygging/barn som pårørende og familieperspektivet
• Utfordringsbilder – ting som det må gjøres mer av

Kl 11.00 Opptrappingsplanen og de politiske forventningene
v/ storingsrepresentant Sveinung Steinsland (H) medlem i Helse og            omsorgskomiteen. Politiske forventninger til kommuner, spesialisthelsetjeneste og organisasjonene  i  årene som kommer…. Noen stikkord.  Den «gyldne regel» og øremerkede v.s rammetilskudd mm. Holdninger og prioriteringer.

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.15 ROP på Recovery
/v Lars Lien, Lege, PhD, Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet, Professor II, Høgskolen i Hedmark Avdeling for folkehelsefag

"Alle"  sier de nå de jobber recoveryorientert, men vi har fortsatt  mye å lære og mye som kan endres. Hvordan legge til rette for at mennesker med alvorlige psykiske lider og samtidig rusmiddelmisbruk skal få det bedre i sin hverdag

13.00  Lokalt brukerinnlegg –med fokus på betydningen av ettervern 
Her forteller en som har gått på LAR om hvordan en klarte å slutte med LAR og hvordan mangel på ettervernstilbud førte til at vedkommende selv tok initiativ til å etablere et tilbud.

13.15 BrukerPlan: Rusmiddelproblematikk og psykisk helse
v/ Sverre Nesvåg, forskningsleder KORFOR – resultater fra årets kartlegging i 15 kommuner i Helse Fonna-området. Årets utfordringer og hva har vi lykkes med.

14.00 Pause


14.15  Opptrappingsplanen – kommuneutfordringer
 v/ Roar Aga Haug (A) ordfører Odda.

14.45  Håp og Bekymringer, Politikk og fag : samtale mellom Stortingsrepresentant Sveiung Stensland,  ordfører Aga,  forskningssjef Sverre Nesvåg, bruker og  ROP-leder Lars Lien, Helsedirektoratet og klinikkdirektør fra Helse Fonna: hvordan skal vi sammen få til løftet som opptrappingsplanen peker på.

15.30 slutt

Når og kor

Dato
23.01.2017 
Klokkeslett
10:00-15:30
Meir informasjon
Meld deg på  
Fann du det du leita etter?