Rus og psykisk helse-dag 2019

Fagdag , 14.01.2019 , Klinikk for psykisk helsevern

Velkommen til Rus og psykisk helse-dag 2019.

Program

10.00 Velkommen v klinikkdirektør Kenneth Eikeset, Klinikk for psykisk helsevern og rus – Helse Fonna HF

10.15 Brukerinnlegg v/ Karl Olaf Sundfør fra brukerutvalget i Helse Fonna

10.30 Erfaringer fra Rop tilsynene i sykehus og kommuner i Helse Fonna området. «Erfaring med ROP-tilsynet i kommunene i Rogaland» v/ seniorrådgiver/jurist Sissel Kjøde Fylkesmannen i Rogaland og «Erfaringer med ROP tilsynet i spesialisthelsetjenesten» v/ Fylkesmannen i Hordaland

11.00 Brukererfaring i klinisk arbeid v/ erfaringskonsulent Johnny Olsen og funksjonsleder Erlend Hellingsrud - FACT teamet ved Folgefonn DPS

11.30 «Mitt liv – mine valg». Om Recoverykurs og recoveryutdanning i vår region.

Idé og tenkningsgrunnlag ved Kristin Ådnøy Eriksen (FOUSAM/HVL). Erfaringer med utvikling og gjennomføring av kurs ved Torunn Madsen og Annette Fredriksen (kursledere i prosjektet «Recoverykurs og recoveryutdanning» FOUSAM). Tilbakemelding- og evalueringsresultat ved Cathrine Vea Storesund (HVL).

12.15  Lunsj

13.00 BrukerPlan 2018 og rus/ROP v/ Sverre Nesvåg, KORFOR. Gjennomgang av årets «funn» med vekt på Rus /ROP. Noe om den den kommende rusmeldingen og hva som nå er «nytt» på rusfeltet. Pakkeforløp og BrukerPlan  

14.00 Pause

14.15 Et skråblikk på situasjonen på psykisk helsefeltet/ROP i Helse Fonna slik den framstår gjennom bruker plan og andre kilder. Recovery vs Pakkeforløp – muligheter og utfordringer. v/ Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth, Faglig rådgiver,  Napa

15.00 Hva har vi lært i dag? Samtale rundt dagens tema. v/ Brukerrepresentant/KORFOR/NAPHA/Helse foretaket/ Fylkesmannen/Kristin Ådnøy Eriksen (FOUSAM/HVL)/kommunerepresentant

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen I Rogaland, Fylkesmannen i Hordaland, Korus Stavanger, Korus Bergen, KORFOR, NAPHA, Høgskolen Vestlandet og Helse Fonna HF. Parkering: Parkeringshus rett nord for høgskolen eller på Flotmyr.

Arrangementet er gratis.

Når og kor

Dato
14.01.2019 
Klokkeslett
10:00-14:30
Stad
Høgskulen på Vestlandet campus Haugesund, Bjørnsonsgate 45
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern
 
Kontakt
Bernt Netland, telefon 91 72 25 48
 
Meir informasjon
Meld deg på - Påmelding innan 2. januar 2019  
Bernt.Netland@helse-fonna.no
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.