HELSENORGE

Rus og psykisk helse-dag

Velkommen til fagdag om rus og psykisk helse.

Denne dagen er for mange: Politikere, ledere, brukerrepresentanter, brukerråd og fagpersoner i kommuner og helseforetak/institusjoner, brukerorganisasjoner, pårørende organisasjoner, studenter og alle som er opptatt av tjenestetilbudet til mennesker med rus- og psykiske lidelser.

Dagen vil ha spesiell oppmerksomhet rundt samtidig rus- og psykiske lidelser (ROP).

Program

Rus- og psykisk helsedag i Helse Fonna regionen - Gratis fagdag 25.08.22.pdf

Fann du det du leita etter?