Rom for bedring

Konferanse, 03.09.2019, Valen sjukehus

Vi inviterer til dagskonferanseom ulike ikkje-medikamentelle behandlingstilbod i psykiatrien.
Valen sjukehus og Kronoterapi Vest ønsker velkommen til dagskonferanse på Kulturhuset Husnes

Målgruppe: Legar, psykologar, sjukepleiarar og anna helsepersonell, samt helseleiarar

Dagskonferansen vil gje innnføring i ulike ikkje-medikamentelle behandlingstilbud i sjukehus med eksempel fra Sverige, Danmark og Norge. Deltakerne vil få innblikk i bakgrunn, forskningsevidens og praktisk implementering av rolige rom og lys/mørke som behandling av alvorlig psykisk sjukdom. 

Godkjenning: Kurset godkjennast for 6 timar av Den norske legeforeningen, Norsk psykologforening og NSF. Kursbevis delast ut på konferansen.Reise og overnatting 

Se kart

Ønsker du å bestille overnatting kan du gjøre det på følgende steder i nærheten. Du kan bruke booking.com for alle disse.

Husnes Sentrum Hotel Rosendal fjordhotel Baroniet i Rosendal

Program 

Last ned invitasjon og program som PDF
8.30-9.00
Registrering og kaffe

9.00-9.10
Kulturelt innslag og åpning av fagdagen ved seksjonsleder på Valen sjukehus Marianne Lund Anderssen 

9.10-10.30
Anna Bjørkdahl: «The bulldozer and the ballet dancer», hvordan kan helsepersonell sin tilnærming påvirke utfallet i en situasjon ?
Pasienters erfaringer med bruk av «Lugna rummet» i Sverige 

10.30-11.00
Pause

11.00-12.00
Overlege Inger Marie Vaage og psykologspesialist Lisbeth Pedersen: Utvikling av Blåblokkerende rom på Sandviken sjukehus og etablering av Kvalitetsregister 

12.00-13.00
Lunsj

13.00-13.30
Overlege Tone Henriksen: Lysterapi som tilleggsbehandling ved depresjon 
Etablering av LYSRO på Valen, eit kombinert lysterapirom og rolig rom på akuttposten på Valen sjukehus og erfaringer så langt.

13.30-14.15
Overlege Klaus Martiny: Erfaringer med bruk av lysterapi i København og framveksten av Kronoterapi som behandlingsmetode. 

14.15-14.30
Psykolog Adalbjørg Bjørgvinsdottir: Pasienters erfaringer med bruk av Rolige rommet på Valen sjukehus

14.30-14.45
Pause

14.45-15.30
Overlege Tone Henriksen: Virtuell mørkebehandling /bruk av blåblokkerende briller som tilleggsbehandling ved mani 

Foredragsholdere og godkjenninger

Konferansen er godkjent for seks timer av Norsk psykologforening, Den norske Legeforening og Norsk sykepleierforbund. Det blir delt ut kursbevis ut konferansedagen.

Disse møter du

Inger Marie Vaage er overlege ved avdeling for stemningslidelser ved Sandviken sykehus i Helse Bergen.

Lisbeth Pedersen er psykologspesialist ved avdeling for stemningslidelser ved Sandviken sykehus i Helse Bergen HF.

Anna Björkdahl jobber ved Karolinska Institutet KI· Department of Clinical Neuroscience, Centre of Psychiatric Research, PhD, RPN. Anna har jobbet med flere prosjekter innenfor forebygging av tvang innenfor psykiatrien i Sverige og har vært en pioner på området med å utvikle og implementere sanserom og sensorisk tilnærming I psykiatriske institusjoner.  

Adalbjørg Bjørgvinsdottir er psykolog i spesialisering på Valen sjukehus og var prosjektleder for utarbeidelse og implementering av Rolige rommet på Eining for sikkerhet og rehabilitering i 2016 etter modell av Lugna rummet i Stockholm. Ho har utarbeidet en rapport som viser erfaringer over en 2-års periode.

Klaus Martiny, PhD og er overlege ved psykiatrisk senter i København. Han har arbeidet med forskning vedrørende psykometri og utforskning av nye behandlingsmetoder for depresjon og han har laget flere randomiserede kliniske forsøk. Han har publisert en lang rekke artikler i internationale tidsskrifter og har deltatt i utformingen av det danske referenseprogrammet for unipolar depresjon.Han er koordinerende investigator i Danish University Antidepresssant Groups (DUAG) aktuelle multicenterstudie (DUAG-7) og sitter i videnskapsetisk komite i Region Hovedstaden. President Society for Light Treatment and Biological Rhythms 2014-2016.

Tone Elise Gjøtterud Henriksen er overlege ved Valen sjukehus i Helse Fonna, og PhD-stipendiat ved Klinisk Institutt 1 ved Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen. Gjennom sitt PhD prosjekt som viste stor effekt av blåblokkerende briller som tilleggsbehandling av mani, har hun bidratt til å øke oppmerksomheten om potensialet for behandlingsmetodene som retter seg inn mot å bruke lys og (virtuelt) mørke til å behandle søvnvansker og psykiske symptomer (kronoterapi).Når og kor

Dato
03.09.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30
Stad
Kulturhuset Husnes
 
Arrangør
Valen sjukehus
 
Kontaktinformasjon
 
Meir informasjon
Meld deg på