HELSENORGE

Plutselig vaksen kurs 2023

Pårørendekurs til foresatte som har ungdom med funksjonshemming.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning for å delta.

Innhald

Fire kursdager der vi ser på foreldrerollen i endring.

Korleis blir mi rolle som forelder nå?


Program 

Dei fire dagane er delt inn i tema med relevante innlegg som: 

Dag 1 kommunen og NAV

 • Innlegg ved brukerrepresentant
 • Kommunale tjenester
  • Bolig • Verge • Praktisk hjelp i hjemmet Støttekontakt/avlastning • Saksgangen • Kartlegging av funksjonsnivå og behov for tilrettelegging?
 • Informasjon fra Nav
  • Arbeidsavklaringspenger • Uføretrygd • Arbeid med bistand • Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift • Hjelpestønad • Hvilke kartlegginger tar NAV?

Dag 2 skole, arbeid og helse

 • Informasjon fra NFU (eller annen aktuell organisasjon)
 • Informasjon fra PPT for videregående skole, og fra en videregående skole
  • Innhold i sakkyndig vurdering • Ulike linjer – hvilke kvalifikasjoner trengs og gis det? Karakterer eller ikke? • Kompetansebevis • Hvordan forbereder seg til arbeidslivet?
 • Solstein – Uni K
  • Hva er kvalifikasjonene for å få plass? • Hvilken oppfølging får ungdom/unge voksne?
 • Sykehusets oppfølging
  • Spesialisthelsetjenestens rolle • Hvordan pesialisthelsetjenesten er organisert • Hvilke ansvar Spesialisthelsetjenesten har for å følge opp ungdommene fremover

Dag 3 selvstendighet og familien

 • Selvstendighet
  • Identitet hos ungdommen •
  • Ungdommen min skal flytte for seg selv, hva blir min rolle? 
  • Hvordan gjøre ungdommen selvstendig og medbestemmende?
 • Informasjon om verge og andre juridiske spørsmål


Dag 4 ungdommens liv og foreldrerollen

 • Nettvett og seksuell helse
  •  Få barn eller ikke?
 • Relevante tema som ungdom: 
  • Rusmidler  
  • Førerkort 
  • Militæret
 • Behov for støttesamtaler?
 • Foreldrerollen etter utflytting

Praktisk informasjon

Kurset går over fire dagar på dagtid. Det vil leggast opp til diskusjonar i gruppe og i plenum.

Pårørande er hjartelig velkomne på kurs, og oppfordrast til å delta på heile kurset.

Det blir servert kaffi, te og litt frukt på kurset. Lunsj kan enten tas med eller kjøpast i butikk/ på Amanda Storsenter.

Informasjon om overnatting, reise, eigenandel m.m. finner du her.Nyttig informasjonsmateriell frå kurset

Kjem...

Gode nettsider

Kjem...