Pårørandekveld Haugaland DPS

Temakveld , 11.04.2019 , Lærings- og meistringssenteret

Bipolar affektiv liding. Kva er det? Korleis kan det behandlast?

Ein møteplass for utveksling av erfaring og kunnskap.

  • Psykologspesialist Henning Petersen
  • Psykiatrisk sjukepleiar Anne Mørk
  • Marthe S. Halleraker, erfaren pårørande
  • Cecilie Finsal, initiativtakar til lokal pårørandegruppe
  • LPP stiller med stand

Pårørandekvelden er for menneske som står nær nokon med bipolar liding i familie, vennekrets eller på arbeidsplass. Det er ikkje eit krav at den du kjenner som har diagnosen er i behandling hos Helse Fonna.

Pårørandekvelden er eit samarbeid mellom Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Haugaland/Karmøy DPS, Landsforeningen for pårørande inne psykisk helse (LPP), og Lærings- og meistringssenteret klinikk psykisk helsevern.

Inga påmelding. Arrangementet er gratis.

Når og kor

Dato
11.04.2019 
Klokkeslett
17:30-20:00
Stad
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Kontakt
Haugaland/Karmøy DPS, Florav. 75, Haugesund, Telefon: 52 73 21 00 (sentralbord).