Parkinsons sjukdom kurs mai 2018 Haugesund

Kurs , 23.05.2018-30.05.2018 , Lærings- og meistringssenteret

Kurs for pasientar med Parkinsons sjukdom og deira pårørande.

Parkinsons sjukdom er en kronisk sjukdom som rammar nervesystemet. Å leve med kronisk sjukdom kan by på mange utfordringar, men med fysisk trening og legemidler kan sjukdommen lindras. Å møte andre i same situasjon på eit slikt kurs kan vere både trygt og støttande.

Vi ønskjer med dette kurset å bidra til økt kunnskap om diagnosen, reduksjon av symptomer, betring av livskvalitet og gi pasientane økt evne til å delta i kvardagens aktivitetar og gjøremål.

Kurset går over to dagar.

Vi gjer merksam på at kurset går over to dagar, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta


For å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
23.05.2018-30.05.2018 
Klokkeslett
09:00-14:30 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna