Parkinson kurs, Haugesund, mai 2017

Kurs, 03.05.2017-10.05.2017, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg som har nyoppdaga Parkinsons sjukdom og dine pårørande.
Parkinsons-sjukdom er ein kronisk sjukdom som rammar nervesystemet. Å leve med kronisk sjukdom kan by på mange utfordringar, men med fysisk trening og legemidlar kan sjukdommen lindrast. Å treffe andre i same situasjon kan vere både trygt og støttande. Vi ønsker å hjelpe deg med å redusere symptomene, betre livskvaliteten og auke evna til å delta i dagliglivets aktivitetar.

Kurset går over to dagar.

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon om du ikkje har kome opp i beløpet for frikort.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Det trengs henvisning frå lege for å delta.

Når og kor

Dato
03.05.2017-10.05.2017 
Klokkeslett
11:00-15:00
Stad
Haugesund sjukehus
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Fann du det du leita etter?