Nyrekurs november 2017 Haugesund

Kurs , 21.11.2017-22.11.2017 , Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.

Dette er eit kurs for deg som nyleg har fått ein nyresjukdom. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på.

Formålet med kurset er at du som nyresjuk skal få økt kunnskap om sjudommen og dens utvikling, kordan leve med nyresjukdom og ulike behandlingsalternativ.

Vi gjer merksam på at kurset går over to dagar, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta treng du tilvising frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
21.11.2017-22.11.2017 
Klokkeslett
09:00-14:30
Stad
Haugesund sjukehus
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna.no