Nyrekurs, juni 2020, Haugesund

Kurs, 10.06.2020-11.06.2020, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.

Dette er eit kurs for deg som nyleg har fått ein nyresjukdom. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på. 

Formålet med kurset er at du som nyresjuk skal få økt kunnskap om sjudommen og dens utvikling, kordan leve med nyresjukdom og ulike behandlingsalternativ.

Vi gjer merksam på at kurset går over to dagar, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvising frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikke har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
10.06.2020-11.06.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
I byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna.no