HELSENORGE

Nyrekurs 2022

Dette er eit kurs for deg som nyleg har fått ein nyresjukdom. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Krev tilvisning

Innhald

Formålet med kurset er at du som nyresjuk skal få økt kunnskap om sjudommen og dens utvikling, kordan leve med nyresjukdom og ulike behandlingsalternativ.

Program

Kjem


Praktisk informasjon

Kurset går over 2 dager på dagtid. Det vil legges opp til diskusjoner i grupper og i plenum.

Pårørende er hjertelig velkomne på kurs, og oppfordres til å delta på hele kurset.

Det blir servert kaffe, te og litt frukt på kurset. Lunsj kan enten tas med eller kjøpes i kantina på sykehuset i 6.etg.

Informasjon om overnatting, reise, egenandel m.m. finner du her.


Nyttig informasjonsmateriell frå kurset

Kjem...


Gode nettsider

Kjem..