HELSENORGE

Nyrekurs 2022

Dette er eit kurs for deg som nyleg har fått ein nyresjukdom. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning for å delta.


Formålet med kurset er at du som nyresjuk skal få økt kunnskap om sjudommen og dens utvikling, kordan leve med nyresjukdom og ulike behandlingsalternativ.