Multippel sklerose (MS) kurs mars 2020 Haugesund

Kurs, 03.03.2020-04.03.2020, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for pasientar med Multippel Sklerose og deira pårørande.

Dette er eit kurs for deg som nyleg har fått diagnosen MS. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på.

For å betre kunne meistre kvardagen med MS tilbyr nevrologisk avdeling eit undervisningsopplegg om MS i samarbeid med lærings- og meistringssenteret. 

Kurset inneheld bl.a informasjon om sjukdommen- og dens forløp, innlegg av brukarrepresentant og brukarforening, informasjon om aktivitet og trening samt rettighetar/sosiale stønadar.

Vi gjer merksam på at kurset går over to dagar, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta treng du tilvising frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikke har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
03.03.2020-04.03.2020 
Klokkeslett
11:00-15:00
Stad
I byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna.no