Multippel sklerose (MS) kurs januar 2018 Haugesund

Kurs, 23.01.2018-24.01.2018, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for pasientar med Multippel Sklerose og deira pårørande.
For å betre kunne meistre kvardagen med MS tilbyr nevrologisk avdeling eit undervisningsopplegg om MS i samarbeid med lærings- og meistringssenteret. Kurset går over to dagar.

Kurset inneheld bl.a informasjon om sjukdommen- og dens forløp, innlegg av brukarrepresentant og brukarforening, informasjon om aktivitet og trening samt rettighetar/sosiale stønader.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikke har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
23.01.2018-24.01.2018 
Klokkeslett
09:00-14:30 
Stad
Haugesund sjukehus
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms@helse-fonna.no