HELSENORGE

Møteplassen 2022

 

Velkomment il Møteplassen innen habilitering og rehabilitering i Helse Fonna HF område.

Program

09.15-09.45Registrering
09.45-09.55VelkommenAU Møteplassen
09.55-10.35Helsedirektoratet ved Sigrunn Gjønnes veileder til dei nye lovbestemmelsene vedrørende barnekoordinator.

10.40-11.20Brukerstemme
11.20-12.00Lunsj


12.00-12.45                                           


Koordinatorrolla i kommunen.

Moglegheiter, utfordringar, og løysningar. Slik har me løyst det i Stord kommune. 

Synnøve Hovland
Systemkoordinator Koordinerande eining

Tildelingskontoret Stord kommune

12.45-13.20Dialog kafe med oppsummering
13.30-14.15

E-helse Vestland om velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødd eller tidlig erverva funksjonsnedsetting


Prosjektkoordinator Gro Helen Dyrdal Løvik
14.20-15.00HelsefelleskapSamhandlingsenheten Helse FonnaFann du det du leita etter?