Møteplassen 2017 for Koordinerande einingar (KE) og samarbeidspartnarar

Møte, 24.10.2017

Velkommen til møteplassen 2017.
Møteplassen arrangerast i samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og samhandlingseininga i Helse Fonna.

Når og kor

Dato
24.10.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00
Stad
Revmatismesykehuset i Haugesund 7. etg, restaurant Utsikten
 
Kontaktinformasjon
Merethe Røthing, telefon 52 73 21 14, Merete.Rothing@helse-fonna.no
 
Meir informasjon
Meld deg på her  

Program

09:30    

Velkommen til Møteplassen, v/ Haldis Lier, fagdirektør Helse Fonna HF

09:35-10:15

Om Opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering og ny Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov.

Helsedirektoratet, Sigrunn Gjønnes, seniorrådgjevar, avd for minoritetshelse og rehabilitering

Kort strekkpause

10:20-10:30

Synlege, tilgjengelege og koordinerte helsetenester – lokalt og regionalt

Helse Fonna og RKHR, Merete Røthing, rådgjevar, Koordinerande eining, Samhandlingseininga

10:30-10:55

Samhandling og samarbeidsavtalar

Helse Fonna, Kari Ugland, leiar Samhandlingseininga

11:00-11:20

KE, ansvar og opplæring for koordinatorar i pasientforløp

Haugesund kommune, Koordinerande eining

11:20-11:45

Integrering og synleggjering av lærings- og meistringsprogram i sjukehus og kommunar              

Helse Fonna, Christense Ek, leiar Lærings- og meistringsteamet.

11:45

Lunsj

12:30-13:15

Ernæring som del av førebygging og behandling i rehabiliteringsfeltet

Helsedirektoratet, Henriette Øien, avdelingsdirektør, avd ernæring og forebygging

13:20-13:45

Retningsliner for arbeid med hjerneslag

Helse Fonna, Ole Marius Ekeberg seksjonsoverlege / legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering AFMR, Stord sjukehus

Pause 5 min

13:50-14:10

Ungdomsrådet for HF- regionen

Helse Fonna, Sølvi Heimestøl, rådgjevar, Samhandlingseininga

14:10-14:35

Frisklivssentralen som aktør i rehabiliteringsfeltet

Stord kommune, Andreas Sirevaag, leiar, Frisklivssentralen,

14:35-14:55

Presentasjon Recovery prosjektet

Høgskulen på Vestlandet, Kristin Ådnøy Eriksen, førsteamanuensis

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.