Møteplassen 2017 for Koordinerande einingar (KE) og samarbeidspartnarar

Møte, 24.10.2017

Velkommen til møteplassen 2017.
Møteplassen arrangerast i samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og samhandlingseininga i Helse Fonna.

Når og kor

Dato
24.10.2017 
Klokkeslett
09:30-15:00
Stad
Revmatismesykehuset i Haugesund 7. etg, restaurant Utsikten
 
Kontaktinformasjon
Merethe Røthing, telefon 52 73 21 14, Merete.Rothing@helse-fonna.no
 
Meir informasjon
Meld deg på her  

Program

09:30    

Velkommen til Møteplassen, v/ Haldis Lier, fagdirektør Helse Fonna HF

09:35-10:15

Om Opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering og ny Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov.

Helsedirektoratet, Sigrunn Gjønnes, seniorrådgjevar, avd for minoritetshelse og rehabilitering

Kort strekkpause

10:20-10:30

Synlege, tilgjengelege og koordinerte helsetenester – lokalt og regionalt

Helse Fonna og RKHR, Merete Røthing, rådgjevar, Koordinerande eining, Samhandlingseininga

10:30-10:55

Samhandling og samarbeidsavtalar

Helse Fonna, Kari Ugland, leiar Samhandlingseininga

11:00-11:20

KE, ansvar og opplæring for koordinatorar i pasientforløp

Haugesund kommune, Koordinerande eining

11:20-11:45

Integrering og synleggjering av lærings- og meistringsprogram i sjukehus og kommunar              

Helse Fonna, Christense Ek, leiar Lærings- og meistringsteamet.

11:45

Lunsj

12:30-13:15

Ernæring som del av førebygging og behandling i rehabiliteringsfeltet

Helsedirektoratet, Henriette Øien, avdelingsdirektør, avd ernæring og forebygging

13:20-13:45

Retningsliner for arbeid med hjerneslag

Helse Fonna, Ole Marius Ekeberg seksjonsoverlege / legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering AFMR, Stord sjukehus

Pause 5 min

13:50-14:10

Ungdomsrådet for HF- regionen

Helse Fonna, Sølvi Heimestøl, rådgjevar, Samhandlingseininga

14:10-14:35

Frisklivssentralen som aktør i rehabiliteringsfeltet

Stord kommune, Andreas Sirevaag, leiar, Frisklivssentralen,

14:35-14:55

Presentasjon Recovery prosjektet

Høgskulen på Vestlandet, Kristin Ådnøy Eriksen, førsteamanuensis

Fann du det du leita etter?