Morbus Crohn kurs, mai 2018

Kurs , 09.05.2018-14.05.2018 , Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg med diagnosen Morbus Crohn og dine pårørande.


Kurset er meint å gi deg som pasient og dine pårørande økt kunnskap om diagnosen. Vi ønskjer å gi gode kosthaldsråd, råd vedrørande aktivitet og avspenning, rettighetar/sosiale stønader og erfaringsinnlegg frå pasient som har levd med sjukdommen over ei tid.

Kurset går over to dagar.  

Vi gjer merksam på at kurset går over to dagar, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvisning frå lege. 

Egienandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.
Når og kor

Dato
09.05.2018-14.05.2018 
Klokkeslett
09:00-14:30 
Stad
I byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med gastromedisinsk seksjon 
Innlegg frå
Medisinsk- og Kirurgisk lege, brukarrepresentant, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, sjukepleiar. 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna