Morbus Crohn kurs, desember 2019, Haugesund

Kurs, 09.12.2019-16.12.2019, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg med diagnosen Morbus Crohn og dine pårørande.
Dette er eit kurs for nydiagnostiserte med tarmsjukdommen Morbus Crohn og deira pårørande. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta.

Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på.


Kurset er meint å gi deg som pasient og dine pårørande økt kunnskap om diagnosen. Vi ønskjer å gi gode kosthaldsråd, råd vedrørande aktivitet og avspenning, rettighetar/sosiale stønader og erfaringsinnlegg frå pasient som har levd med sjukdommen over ei tid.

Vi gjer merksam på at kurset går over to dagar, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvising frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas (faktura) om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.
Når og kor

Dato
09.12.2019-16.12.2019 
Klokkeslett
10:00-14:30
Stad
I byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med gastromedisinsk seksjon 
Innlegg frå
Medisinsk- og Kirurgisk lege, brukarrepresentant, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, sjukepleiar. 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna.no