Helsenorge

Morbus Crohn kurs 2022

Kurs for deg med diagnosen Morbus Crohn og dine pårørande

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning for å delta.

Kurset er meint å gi pasient og pårørande økt kunnskap om diagnosen, gi gode kosthaldsråd, råd vedrørande aktivitet og avspenning, rettighetar/sosiale stønader og erfaringsinnlegg frå pasient som har levd med sjukdommen over ei tid.


Kurset går over to dagar.  

For å delta treng du tilvisning frå lege. 

Egenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.