HELSENORGE

Lys, søvn og biologiske rytmer - hvordan kan lys og oransje briller gi bedring?

Fagdag, 15.03.2018, Valen sjukehus

Velkommen til fagdag for behandlere, helsepersonell og brukere, i Velferdsbygget på Valen, torsdag 15.mars 2018, klokka 9-15.

Program

9.30 Registrering og kaffi

9.45 Kulturelt innslag

10.00-11.30 Kva er kronoterapi? Effekt av lysterapi og våkenterapi ved depresjon. Ved Professor Francesco Benedetti

11.30-12.00 Lunsj

12.00-12.40 Søvnstadier, normal søvn og psykisk helse, søvn etter tidlig livs stress. Ved Førsteamanuensis Jelena Mrdalj

12.40-13.20 Søvn, lys og døgnrytmer. Ved professor Janne Grønli

13.20-13.45 Pause

13.45-14.30 Om bruk av virtuell mørkebehandling (blåblokkerende briller) i klinikken. Ved overlege og forsker Tone Elise Gjøtterud Henriksen

Påmelding

Påmeldingsfrist er mandag 12.mars via Læringsportalen for tilsette i Helse Fonna.

For deg som ikke jobber i Helse Fonna, send en e-post til vibeke.rygh@helse-fonna.no. Deltakeravgift for eksterne deltakere er 100 kroner.

Når og kor

Dato
15.03.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Valen sjukehus
Velferdsbygget
 
Arrangør
Valen sjukehus
 
Kontaktinformasjon
Påmelding for deg som ikke jobber i Helse Fonna, send en e-post til vibeke.rygh@helse-fonna.no. Deltakeravgift for eksterne deltakere er 100 kroner.
 
Meir informasjon
vibeke.rygh@helse-fonna.no  

Desse kan du høyre


Professor Francesco Benedetti er forskningsdirektør for psykiatri og klinisk neurobiologi ved det vitenskapelige instituttet ved sykehuset San Raffaele i Milano. Bendetti er en av pionerene innen forskning på kronoterapeutiske behandlingsmåter og utvikling og praktisering av kronoterapeutiske behandlingsprotokoller. Ved kronoterapi gjøres det bruk av miljøstimuli for å resynkronisere de biologiske klokkene ved affektive lidelser. Benedetti har en bred forskningsinteresse innen kronobiologi, fra studier av klokkegener, immunologi ved affektive lidelser og kliniske behandlingsstudier. Samtidig er han er fortsatt klinisk praktiserende overlege ved Hospital San Raffaele som har nasjonal funksjon i Italia for våkenterapi/lysterapi ved behandlingsresistente depresjoner. Francesco Bendetti er en av redaktørene av den foreløpig eneste kliniske læreboken i kronoterapi: Chronotherapeutics for Affective Disorders- A Clinician’s guide to light and wake Therapy.

Tone Elise Gjøtterud Henriksen er overlege ved Valen sjukehus i Helse Fonna, og PhD-stipendiat ved Klinisk Institutt 1 ved Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen. Gjennom sitt PhD prosjekt som viste stor effekt av blåblokkerende briller som tilleggsbehandling av mani, har hun bidratt til å øke oppmerksomheten om potensialet for behandlingsmetodene som retter seg inn mot å bruke lys og (virtuelt) mørke til å behandle søvnvansker og psykiske symptomer (kronoterapi).

Janne Grønli er professor i biologisk psykologi ved UIB. Ho er søvnforsker, tidligere redaktør i tidskriftet SØVN. Ho har forsket på hvorfor søvn og stabile døgnrytmer gir god helse og hvordan forstyrrelser i disse kan endre fysiologi og adferd. Ho har studert forholdet mellom stress (over et livsløp), søvnforstyrrelse, døgnrytme og helse, mentalt og fysisk. Ho har også hatt forskningsfokus på konsekvensene av eksponering for- eller blokkering av blått lys.

Jelena Mrdalj er førsteamanuensis i biologisk psykologi ved UIB. Ho har forsket på sammenheng mellom stress i ulike faser av livet og endring i søvn og døgnrytmer, samt betydningen av ulike oppvekstbetingelser for helsemessige konsekvenser seinere i livet. Eit anna fokus er konsekvensar av nattarbeid, døgnrytmer og våkenhetsfunksjon og korleis eksponering til ulike lysforhold kan benyttes til å motvirke søvnighet og bedre kognitiv funksjon under nattarbeid.