Ledersamling habilitering 2019

Konferanse, 11.09.2019-12.09.2019

Tema: Diagnostisering av psykisk utviklingshemming, faglige refleksjoner, etiske dilemma og politiske føringer
Som teknisk arrangør på vegne av AU barn og AU voksne i Nasjonalt ledernettverk for barn og voksenhabilitering, har vi gleden av å invitere til Lederkonferanse for Habilitering 10.-12.september!

Konferansen holdes på Scandic Haugesund, som ligger midt i sentrum av byen. 
 

Målgruppe

Ledere for habiliteringstjenester for barn, unge og voksne i Norge.

Påmeldingsfrist 

09.06.2019 (bindende påmelding). Pris inkluderer konferanseavgift og overnatting fra 10.09-12.09, eller 11.09-12.09. Program


Tirsdag 10. september

Ankomst  

Onsdag 11. september


09:00    

Åpning av konferansen ved klinikkdirektør John Conrad Brandsø


09:10    

Hvem kan stille diagnose, hva blir resultatet når diagnose fjernes, hvilke konsekvenser ser spesialisthelsetjenesten ved /Eva Male Davidsen og Nils Olav Aanonsen? (25 min).

Tanker rundt F70 diagnosen. Hva betyr det for mennesker å få diagnosen psykisk utviklingshemming? ved Oddmar Steinsvik (25 min)


10:00    

Pause


10:15    

Hva skjer etter Tolgasaken? v/Per Christian Wandås, Hdir (25 min). Nye retningslinjer for utredning av utviklingshemming v/Bjørg Halvorsen, RHABU, Helse Sør-Øst (20 min)


11:00    

Pause


11:15    

Om utviklingshemming fra et brukerperspektiv ved Geir Lippestad (45 min)


12:00    

Lunsj


13:00    

Om utviklingshemming fra et brukerperspektiv ved Geir Lippestad (45 min)


13:45    

Pause


14:00    

Orientering om «Mitt livs ABC», som strategi for å bygge kompetanse om utviklingshemming i kommunene v/Marion Elisabeth Ness, seksjonsleder HAVO HNT (25 min). 

Veiledning om utviklingshemming fra habilitering i spesialisthelsetjenesten til kommunen fra et psykologfaglig perspektiv v/Tonje Elgsås psykologspesialist i habilitering, A-hus (20 min)


14:45    

Pause


15:00    

Årsmøter


16:30    

Slutt Dag 1


16:30   

Byvandring ala Pokemon Go i regi av haben i Haugesund


19:00    

Middag

Torsdag 12. september


08:30    

Åpning Dag 2, kulturelt innslag

08:45   

Helsedirektoratet informerer v/Inger Huseby


09:00    

Del 2: Aktuelle områder å jobbe videre med i forhold til diagnostisering av utviklingshemming. Presentasjon av rapport etter Tolgasaken, ved Per Christian Wandås, HDir  (45)  


09:45    

Pause


10:00    

Del 2: Aktuelle områder å jobbe videre med i forhold til diagnostisering av utviklingshemming, ved Per Christian Wandås, HDir  (45)       


10:45    

Pause


11:00    

Eksempler fra praksis: «Plutselig voksen» Helse Fonna (30 min). «ViMo-prosjektet» Helse Fonna (40 min)


12:10    

Lunsj


13:10   

Slutt dag 2 – vel hjem!

Første fly hjem går 15:30.


Når og kor

Dato
11.09.2019-12.09.2019 
Klokkeslett
09:00-13:00
Stad
Scandic Haugesund
Kirkegata 166
5525 Haugesund
 
Arrangør
Nasjonalt ledernettverk for habilitering 
Meir informasjon
Meld deg på  
Anne.Margrethe.Sorensen@helse-fonna.no