Kurs i sinnemestring

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , Kurset vil gå over 15 samlingar, frå medio februar til medio juni. , Lærings- og meistringssenteret

Kjenner du nokon med vald eller aggresjonsproblem i nære relasjonar?

Det blir arrangert nytt kurs i sinnemestring med oppstart siste halvdel av februar 2018. Interessa for kurset vil avgjere om det blir for menn eller kvinner.

Det vil bli gjennomført forsamtalar frå no og fram til kursstart.

Dette er eit tilbod til  alle kommunane i Helse Fonna sitt opptaksområde. Kurset vil bli gjennomført på Stord eller Haugalandet, ut frå kor dei tilviste deltakarane kjem frå.

Kurset vil gå over 15 samlingar - kl 13.00-15.00, frå medio februar til medio juni.

Sjå eiga brosjyre om kurset her (PDF (401KB)

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising kan sendast elektronisk til

Spesialisert behandling, Valen sjukehus v/ambulant sikkerhetsteam

Adresse: Sjukehusvegen 23, 5451  Valen     

Du finn meir informasjon om tilbodet på http://www.sinnemestring.no/

Når og kor

Tid
Kurset vil gå over 15 samlingar, frå medio februar til medio juni.
Klokkeslett
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret