Kurs i sinnemeistring, hausten 2018

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 04.09.2018-11.12.2018 , Lærings- og meistringssenteret

Kjenner du nokon med vald eller aggresjonsproblem i nære relasjonar?

Det blir arrangert kurs i sinnemeistring for kvinner med oppstart 4. september 2018. Det vil bli gjennomført forsamtalar frå no og fram til kursstart.

Tid og stad:

Dette er eit tilbod til alle kommunane i Helse Fonna sitt opptaksområde. Kurset vil bli gjennomført på Bjørgene undervisningssykehjem.

Kurset vil gå over 15 samlingar i perioden 4. september  - 11. desember 2018 kl. 14.30-17.00.

Vi gjer merksam på at ein må ha tilvising frå behandlar for å delta.


Tilvising kan sendast elektronisk til:

Spesialisert behandling, Valen sjukehus v/ambulant sikkerhetsteam

Adresse:
Sjukehusvegen 23
5451  Valen       

Du finn meir informasjon om tilbodet på

http://www.sinnemestring.no/

Sjå også informasjonshefte om kurset (PDF 401KB) 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising kan sendast elektronisk til
Spesialisert behandling, Valen sjukehus v/ambulant sikkerhetsteam

Adresse:
Sjukehusvegen 23
5451  Valen

Når og kor

Dato
04.09.2018-11.12.2018 
Klokkeslett
14:30-17:00 Kurset vil gå over 15 samlingar, frå medio februar til medio juni.
Stad
Bjørgene undervisningssykehjem,
Diktervegen 29, 5538 Haugesund
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Kontakt
Sigrid Bøthun telefon 534 66557,
lms.psykiatri@helse-fonna

Espen Solheim, telefon 534 66466

Solveig Olsen, telefon 534 66467

Aase Borgen Haktorson, telefon 534 66414
 
Meir informasjon
sinnemestring.no  
lms.psykiatri@helse-fonna