HELSENORGE

Kurs for overvektsopererte 2022

Kurs for deg som er overvektoperert og ønskjer meir informasjon om vegen vidare.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning for å delta.


Etter ein overvektsoperasjon vil ein oppleva mange endringar i livet. Nokre er relatert til operasjonen og andre av vekttapet. 

Mange opplever det som trygt og støttande å treffe andre i same situasjon. Vi ønskjer å legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerane på våre kurs, og bruker derfor rikeleg tid på erfaringsutveksling. Det vil og bli fokus på aktivitet og trening.