Helsenorge

Kurs for foreldre til barn og unge med ME/CFS, Stavanger

Kurs, Se SUS sine nettsider for dato og tid, Lærings- og meistringssenteret

Opplæringstilbud i Stavanger for foreldre til barn og unge med CFS/ME. Barnet/ungdommen må ha fått bekrefta diagnosen.

Nytt kurs ein gong om året. Maks 24 deltakerar.

Vi gjer merksam på at dette er eit kurs som går ved Stavanger Universitetssjukehus. Pasientar som høyrer til Helse Fonna kan be om å bli tilvist til dette kurset da det ikkje er LMS-kurs for ME/CFS ved Haugesund Sjukehus. Vi viser til Stavanger Universitetssjukehus sine nettsider for meir konkret informasjon om dato og tid for kurs.

Kurskostnad: Heile kurset kostar ein eigenandel for dei som har barn over 16 år (frikort gjelder). Det blir servering av lunsj, frukt og drikke – alle betalar kr 80 pr. dag, faktura vil bli sendt i etterkant.

Innhald på kurset:

  • Erfaringsinnlegg
  • Kva skjer med kroppen og kvifor?
  • Gradert aktivitet 
  • Skole og undervisning - gode moglegheiter
  • Hjelpeapparat og rettigheter
  • Kognitiv terapi 
  • Familieliv og langvarig sjukdom, kordan støtta kvarandre? 
  • Samtale i grupper 
  • Informasjon om ME-foreninga 
Målsettinga for kurset er at kursdeltakerane skal få ein god og sikker kunnskap og meistre kvardagen betre.

Brukarorganisasjon/forening:
ME-foreininga arbeider for å betre forholda for alle ME-sjuke og deira pårørande ved opplysningsarbeid, likepersonarbeid og politisk påverknad. Deira nettsider finn du her: www.me-foreningen.info/


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta treng du tilvising frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Tid
Se SUS sine nettsider for dato og tid
Klokkeslett
 
Stad
Stavanger Universitetssykehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med barne- og ungdomsklinikken + barne og ungdomshabilitering HABU 
Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 5151 3082

Internett: www.sus.no/lms
 
Meir informasjon
LMS Stavanger (vi ber deg om å ikkje sende sensitiv informasjon per e-post) 
lms@sus.no

Vi gjer merksam på at kurset blir arrangert av lærings og meistringssenteret ved Helse Stavanger, og at kurslokasjon difor er i Stavanger.