Kurs for foreldre til barn og unge med CFS/ME januar 2018, Stavanger

Kurs , 25.01.2018-26.01.2018 , Lærings- og meistringssenteret

Opplæringstilbud for foreldre til barn og unge med CFS/ME. Barnet/ungdommen må ha fått bekrefta diagnosen.


Nytt kurs ein gong om året. Maks 24 deltakerar.

Kurskostnad:
Heile kurset kostar ein eigenandel for dei som har barn over 16 år
(frikort gjelder). Det blir servering av lunsj, frukt og drikke – alle betalar kr 80 pr. dag, faktura vil bli sendt i etterkant.

Innhald på kurset:
  • Erfaringsinnlegg
  • Kva skjer med kroppen og kvifor?
  • Gradert aktivitet 
  • Skole og undervisning - gode moglegheiter
  • Hjelpeapparat og rettigheter
  • Kognitiv terapi 
  • Familieliv og langvarig sjukdom, kordan støtta kvarandre? 
  • Samtale i grupper 
  • Informasjon om ME-foreninga 
 

Målsettinga for kurset er at kursdeltakerane skal få ein god og sikker kunnskap og meistre kvardagen betre.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
25.01.2018-26.01.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Stad
Stavanger Universitetssykehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med barne- og ungdomsklinikken + barne og ungdomshabilitering HABU 
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret, SUS
Telefon: 5151 3082

Internett: www.sus.no/lms
 
Meir informasjon
LMS Stavanger  
lms@sus.no,

Vi gjer merksam på at kurset blir arrangert av lærings og meistringssenteret ved Helse Stavanger, og at kurslokasjon difor er i Stavanger.