Korleis snakke om barna sin situasjon når det er sjukdom i nær familie? Haugesund, mai 2019

Fagdag , 22.05.2019 , Lærings- og meistringssenteret

Fagdag om korleis vi snakkar om barnas situasjon i møte med sjukdom i deira nære familie.
Målgruppe: Behandlerar, sjukepleierar og anna helsepersonell eller fagpersonar som møter Barn som pårørande i sin arbeidskvardag, både i spesialist- og kommunehelsetenesta.

Sted: Scandic Maritim, Åsbygaten 3, Haugesund
Tid: 22. mai klokken 08.30 til 15.30

Pris: Kr 200, inkludert lunsj. (Betaling skjer ved påmelding)

Påmeldingsfrist: fredag 26. april
 
Påmeldingslenke finn du her: deltaker.no.

Når og kor

Dato
22.05.2019 
Klokkeslett
08:30-15:30
Stad
Scandic Maritim, Åsbygaten 3, Haugesund
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Innlegg frå
Brukarrepresentant, KoRus Stavanger, helse Fonna og RVTS 
Meir informasjon
christense.eileraas.ek@helse-fonna.no  
Program:
08.30 - 09.00   Registrering, kaffi/te
09.00 - 09.15   Kvifor Barn som pårørande? Innlegg v / Brukarrepresentant
09.15 - 09.30   Kva seier lovverket?
                          Christense Eileraas Ek, Koordinator barn som pårørende Helse Fonna
09.30 - 9.45     Kva seier barn og familiane at dei treng.
                          Frå Multisenterstudien. Maren Løvås, KoRus.
9.45 - 10.00     PAUSE
10.00-11.45    Korleis snakke med foreldra om barnas situasjon?
                          Maren Løvås, KoRus Stavanger,
                          Cathrine Kvamsø Olsen, Koordinator Barn som pårørende Helse Fonna.
11.45-12.30    LUNSJ
12.30-15.00    Kordan samtale med barna?
                          Cathrine Eide, psykologspesialist, RVTS region Helse Vest
15.00-15.30    Avslutning