HELSENORGE

Hjelp oss videre med MindMe

Bli med å skape fremtidens helsetjeneste for mennesker med nedsatt kognitiv funksjon. Vi trenger din mening. Velkommen!

I løpet av livet møter alle utfordringer i hverdagen. Trappa er ikke et problem før man kommer med barnevogn eller rullator! Mennesker med nedsatt kognitiv fungering møter en rekke hindre for deltagelse i samfunnet og i helsetjenesten. For at digitale utrednings- og behandlingsverktøy skal fungere må brukeren forstå de spørsmål som stilles og den informasjon som blir gitt. Når kravet ikke samsvarer med individet sine forutsetninger oppstår det et gap – funksjonsgapet.

Sammen skal vi minske dette gapet. Bli med å skape fremtidens helsetjeneste!

Målgrupper

MindMe sine primære brukere er personer med nedsatt kognitiv funksjon i alle aldre. Dette inkluderer personer med lese- og skrivevansker, generelle lærevansker, oppmerksomhets- eller hukommelsesvansker, utviklingshemning, afasi, autismespektrum, mild kognitiv svikt og demens eller generelle formidlingsvansker for å nevne noen. Brukere er også barna og unge, pårørende, behandlere i psykisk helsevern og helsepersonell i kommunehelsetjenesten.

Du kan selv ha kognitiv funksjonsnedsettelse, være pårørende eller på annen måte ha ressurser som gjør prosjektet vårt nyttig og brukervennlig.

Hvordan kan du hjelpe?

Med MindMe-prosjektet vil vi øke brukerens aktive deltagelse og medvirkning i helsetjenesten, redusere urettferdige forskjeller på kvalitet og tilgang til helsetjenesten og ikke minst jobbe for gode brukeropplevelser i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Aktiv brukermedvirkning er en sentral del av dette arbeidet. Du vil være en del av en gruppe som hjelper oss videre.

  • Rådgivende gruppe: Denne brukergruppen skal teste eller mene noe om det vi lager. Er det greit å forstå? Hvordan er det å bruke verktøyet?
  • Strategisk gruppe: Er vi på riktig vei? Her trenger vi dine innspill.

Kom på informasjonsmøte 18. august

Torsdag 18. august, klokka 18.00, skal vi ha informasjonsmøte om prosjektet. Det skjer Møllervegen 22, 5525 Haugesund. Det blir muligheter for digital deltagelse.

Der du kan få høre om mer og avgjøre om dette er noe for deg. Vi gleder oss til å se deg der. Dette blir spennende, sammen skal vi lage noe bra. Velkommen!

Hva er MindMe prosjektet?

MindMe er et forsknings- og innovasjonsprosjekt i Helse Fonna som studerer hvordan digitale helsetjenester kan gjøres bedre tilgjengelig for mennesker med nedsatt kognitiv fungering. Hovedaktiviteten i MindMe prosjektet er å utvikle det digitale verktøy for kartlegging av psykiske lidelser, kalt Inventorium for støttet psykologisk evaluering (iSpe). Målet er at iSpe skal være enkelt å bruke for barn, unge og voksne med og uten nedsatt kognitiv fungering.

Fann du det du leita etter?