Hjartekurs august 2018 Stord

Kurs, 27.08.2018-30.08.2018, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.

Kurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet.

Du vil på kurset få ein vidareføring av informasjonen du fekk da du hadde din hjartehending. Sentrale tema vil vere:

Hjarte og risikofaktorar, fysisk aktivitet, kosthald, medisiner og følelsesmessige reaksjonar.

Kurset går over to dagar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta treng du tilvisning frå lege. 

Egenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.


Når og kor

Dato
27.08.2018-30.08.2018 
Klokkeslett
08:00-15:00
Stad
Stord sjukehus
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
anna.elisabeth.almas.danielsen@helse-fonna.no