Helsenorge

Hjartekurs 2022

Kurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning for å delta

Dette er eit kurs for deg som nyleg har blitt diagnostisert med hjartesjukdom. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å kunne delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på.

Du vil på kurset få ein vidareføring av informasjonen du fekk da du hadde din hjartehending. Sentrale tema vil vere:

Hjarte og risikofaktorar, fysisk aktivitet, kosthald, medisiner og følelsesmessige reaksjonar.