HELSENORGE

Hjartekurs

Vi vil at vegen vidare skal vere trygg for hjartepasientar og deiras pårørande. På kurset får dei vite kva dei kan forvente og kva dei skal gjere, og hvem dei kan kontakte.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning for å delta

Innhold

Dette er eit kurs for deg som nyleg har blitt diagnostisert med hjartesjukdom. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å kunne delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på.

Du vil på kurset få ein vidareføring av informasjonen du fekk da du hadde din hjartehending. 

Program

Vi gjennomgår:

  • Kva som skjer med hjartet når det oppstår ein skade. 
  • Dei vanlegaste hjartemedisinane
  • Kostholdsrettleiing
  • Aktivitet - og treningsrettleiing. 
  • Korleis hjartesjuksom kan påvirka ein psykisk
  • "Legens time" kor ein kan stilla spørsmål til lege. 

Det kjeme og ein brukarrepresentant frå Haugaland Hjertelag som sjølv har våre hjartesyk. Han vil fortelja litt om deiras tilbud og korleis han lev med sin hjartesjukdom no. 

Praktisk informasjon 

Kurset går over 2 dager på dagtid. Det vil leggast opp til diskusjonar i gruppe og i plenum.

Pårørande er hjartelig velkomne på kurs, og oppfordrast til å delta på heile kurset.

Det blir servert kaffi, te og litt frukt på kurset. Lunsj kan enten tas med eller kjøpast i kantina på sjukehuset i 6.etg.

Informasjon om overnatting, reise, eigenandel m.m. finner du her.

Nyttig informasjonsmateriell frå kurset

Hjertevennlig kosthold.pdf

Gode nettsider

Pålitelig og forskningsbasert info finner du på: 

LHL – et bedre liv | LHL

Forsiden (nasjonalforeningen.no)