HIV-kurs, tilbod v/Stavanger Universitetssjukehus

Kurs , Se Stavanger Universitetssjukehus sine nettsider for konkret dato og tid , Lærings- og meistringssenteret

Kurs for pasientar som er smitta med HIV, og deira pårørande.

Vi gjer merksam på at dette er eit kurs som går ved Stavanger Universitetssjukehus. Pasienter som høyrer til Helse Fonna kan be om at tilvisinga vert sendt til Stavanger da det ikkje er LMS-kurs for HIV smitta ved Haugesund Sjukehus.

Tema som vil bli tekne opp er bl.a

  • Kva er HIV? behandling og oppfølging v/sykepleier
  • Erfaringsrepresentant fortel om hans/hennar oppleving av å leve med sjukdommen over tid
  • Medisinske aspekter v/lege
  • HIV og seksualitet v/sykepleier og sexolog.

Kurset går over to dagar (vanlegvis torsdag+fredag), og arrangerast to gonger pr år.

Kurslokasjon er i Stavanger, Du vil kunne søkja refusjon av transportutgifter jmf. Pasientreiser sine reglar.Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på dette kurset treng du tilvising frå lege.

Egenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Tid
Se Stavanger Universitetssjukehus sine nettsider for konkret dato og tid
Klokkeslett
 
Stad
Stavanger Universitetssjukehus, Inngang 16
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
HIV-kurs Stavanger kursinfo 
lms.haugesund@helse-fonna.no

Kurstilbodet blir arrangert av Stavanger Universitetssjukehus, men pasientar som høyrer til Helse Fonna kan delta om dei får tilvising frå sin lege. Du vil kunne søkja refusjon av transportutgifter jmf. Pasientreiser sine reglar.