HIV-kurs, tilbod v/Stavanger Universitetssjukehus

Kurs , Sjå Stavanger Universitetssjukehus sine nettsider for dato og tid , Lærings- og meistringssenteret

Kurs for pasientar som er smitta med HIV, og deira pårørande.

Vi gjer merksam på at dette er eit kurs som går ved Stavanger Universitetssjukehus. Pasienter som høyrer til Helse Fonna kan be om at tilvisinga vert sendt til Stavanger da det ikkje er LMS-kurs for HIV smitta ved Haugesund Sjukehus.

Tema som vil bli tekne opp er bl.a

  • Kva er HIV? behandling og oppfølging v/sykepleier
  • Erfaringsrepresentant fortel om hans/hennar oppleving av å leve med sjukdommen over tid
  • Medisinske aspekter v/lege
  • HIV og seksualitet v/sykepleier og sexolog.

Kurset går over ein dag og arrangerast ein gang pr år.

Kurslokasjon er i Stavanger, du vil kunne søkje refusjon av transportutgifter jmf. Pasientreiser sine reglar.Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på dette kurset treng du tilvising frå lege.

Egenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Tid
Sjå Stavanger Universitetssjukehus sine nettsider for dato og tid
Klokkeslett
 
Stad
Stavanger Universitetssjukehus, Inngang 16
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
HIV-kurs Stavanger kursinfo 
lms.haugesund@helse-fonna.no

PROGRAM FOR HIV KURS:

08.30 – 09.00     Velkomen. Praktisk info, presentasjon og forventningar.
09.00 – 09.20     Min historie – om å leve med hiv v/erfaren brukar
09.20 – 09.30     Pause
09.30 – 10.30     Behandling og oppfølging v/ lege og sjukepleiar
10.30 – 10.45     Pause
10.45- 11.30       Mestringsstrategiar v/ vernepleiar
11.30 – 12.15     Lunsj
12.15 – 13.15     Hiv og seksualitet v/ sjukepleiar og sexolog
13.15 – 13.30     Pause
13.30 – 14.30     Samtaletime kursdeltakerane og erfaren brukar
14.30 – 1500      Avslutning og evaluering