HELSENORGE

Gruppetilbud for pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse

Kurset er i regi av Recovery ressursbase med fag- og erfaringskompetanse.

Påmelding innen 15.09 til Gro.Carlsen@helse-fonna.no, eller tlf 970 28 166