Gruppetilbod til pårørande til alvorleg psykisk sjuke

 

Dette gruppetilbodet arrangerast av Haugaland DPS og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP.

Det er få plassar grunna koronarestriksjoner, etter gjeldande retningslinjer er det no plass til 8 deltakerar.
Obs! endring i retningslinjer kan skje, tilbodet kan då bli utsett.

Kursstad: Haugaland DPS
Faste kursvertar er Cathrine Kvamsø Olsen (Lærings- og meistringssenteret) og Anne Gurine Sætre (LPP).

Kurskvelder og tema

17. mars: Mine behov
24. mars: Følelsar
07. april: Grenser og medavhengigheit
14. april: Vegen vidare