HELSENORGE

Grunnkurs rus - ungdom, rus og vold

Kurs, 15.05.2018

 

Når og kor

Dato
15.05.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Stad
Auditoriet, Høgskulen på Vestlandet, Haugesund
 
Arrangør
Kompetansesenter Rus, region Vest Stavanger v/ Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Hordaland. 
Kontaktinformasjon
Bernt Netland
 
Meir informasjon
Sjå også program hos Fylkesmannen  
Bernt.Netland@helse-fonna.no

Pris: Gratis. Servering av enkel lunsj.

Program

08.30- 09.00 Registrering. Kaffe/te

09.00-09.15 Velkommen – kort status om ungdom, rus og vold i Rogaland og Hordaland (Helse Fonna området) v/ Sven Gustafsson, rådgiver, KoRus Stavanger

09.15-10.30 Mulighetssamfunn og risikosamfunn; oppvekst og ungdomstid i forandring.
v/ Ivar Frønes Dr.philos ved Universitetet i Oslo

10.30- 11.30 Lunsj

11.30- 12.15 Ungdom og vold; hva vet vi, hva kommer det av og hva gjør vi? v/ Inge Nordhaug, spesialkonsulent vold og seksuelle overgrep, RVTS

12.15 – 12.30 Pause

12.30- 13.15 Hvordan møte ungdommer? v/ Victoria Skretting, prosjektkoordinator treningskontaktordningen i A-larm.

13.15- 13.30 Pause

13.30- 14.15 Strandmodellen - Om nødvendigheten av å jobbe med relasjoner før du kan jobbe med fag. v/ Elisabeth Dyrdal, Avdelingsleder ved Strand Videregående skole

14.15- 14.30 Pause

14.30- 15.20 Ungdom og nye rusmidler v/ Bjørnar Bergengen, kriminolog og spesialkonsulent KoRus Oslo

15.20-15.30 Avslutning v/ Sven Gustafsson, rådgiver, KoRus Stavanger

Disse holder innlegg

Ivar Frønes, Dr.Philos Universitet i Oslo.

Mulighetssamfunn og risikosamfunn; oppvekst og ungdomstid i forandring.

Moderne barndom og ungdomstid er krevende. Sosiale medier forandrer den sosiale verden, "virtuell reality" skaper nye verdener; men oppveksten grunnleggende forandring dreier seg om krav til kompetanse og utvikling. Ungdomstiden ble en gang kalt en "venteperiode", nå er den en kvalifiseringsperiode, med frafall som den grunnleggende utfordring. Medienes overskrifter handler ikke lenger om støyende ungdom, men om sårbar ungdom.

Moderne forskning kan følge store gruppers utvikling over tid- vi vet mye om hvilke treåringer som vil ha problemer som tyveåringer, hvilke forhold som skaper problemer for barn og unge, og hvordan vi kan forebygge. Forelesningen vil beskrive utvikling i moderne barndom og ungdomstid, men vekt på marginalisering, rusproblematikk og sårbarhet; mulighetssamfunnet er også et risikosamfunn

Ingve Nordhaug, spesialkonsulent vold og seksuelle overgrep, RVTS. Innlegget vil ha fokus på Ungdom og vold; hva vet vi, hva kommer det av og hva gjør vi

Victoria Skretting, prosjektkoordinator treningskontaktordningen i A-larm. I dette innlegget vil fokuset være knyttet til hvordan møte ungdom, recovery samtalen og fysisk aktivitet.

Sven Gustafsson, rådgiver KoRus Stavanger. I UngData undersøkelsen har ungdommer i Rogaland og Hordaland svart på spørsmål knyttet til ulike sider ved livet sitt. Hva svarer ungdommene i vårt distrikt om vold og rus?

Bjørnar Bergengen, kriminolog og spesialkonsulent KoRus Oslo. Siden tusenårsskiftet har det kommet et stort antall nye psykoaktive rusmidler på markedet. Disse har skapt bekymring, og alvorlige skadevirkninger og dødsfall har blitt knyttet til bruken av dem. Hva kjennetegner disse stoffene, hvor utbredt er bruken, og hvor farlige er de.

Elisabeth Dyrdal, avdelingsleder på Strand videregående skole vil i sitt innlegg gi oss innblikk i Strandmodellen; arbeid med elever i videregående skole.

Fann du det du leita etter?