HELSENORGE

Fagdag: Meistring når livet utfordrar!

Kurs, 15.06.2018, Lærings- og meistringssenteret

Nettverk for læring og mestring i Helse Vest inviterer til fagdag om det å leve godt med varig sjukdom/varig helseutfordring samt informasjon om mestringstreff; ei handbok i utvikling av diagnoseuspesifikke meistringskurs.

Fagdagen vil bli arrangert i Stavanger, men videooverførast til Haugesund. Arrangementet er ope for alle som deltek i undervisning av grupper/lærings- og meistringskurs, eller som ynskjer å starte med dette.

Tema for dagen: Meistring når livet utfordrar!

Me vil få innblikk i arbeidshandboka 'mestringstreff', høyre kva for ein kompetanse som trengs for å drive mestringstreff og kva som skal til for å lukkast med etablering av slike diagnoseuspesifikke kurs.

I tillegg kjem Elin Fjerstad fra Diakonhjemmets sjukehus for å halde sitt innlegg: Leve godt med sjukdom/varig helseutfordring-mentale verktøy for sjølvhjelp.

Arrangør: Nettverk for læring og mestring i Helse Vest i Samarbeid med lokalt LMS i Bergen og Førde og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.


Når og kor

Dato
15.06.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Stad
Haugesund sjukehus
Auditoriet ved Haugesund sjukehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Nettverk for læring og mestring i Helse Vest i Samarbeid med lokalt LMS i Bergen og Førde og Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. 
Innlegg frå
Hilde Blindheim Børve (rådgjevar LMS Bergen og NK LMH), Kari Hvinden (spesialrådgjevar NK LMH), Elin Fjerstad (Diakonhjemmet Sjukehus), Sølvi Heimestøl (koordinator Nettverk for læring og mestring Helse Vest) 
Kontaktinformasjon
Påmelding til ditt lokale LMS:

Helse Fonna: emy.kirkhus.dale@helse-fonna.no 

Helse Stavanger: marit.torvanger.wirak@sus.no 

Koordinator og kontaktperson for nettverket: Solvi.heimestol@helse-fonna.no
 
Program for dagen (med atterhald om endring):

Mestring når livet utfordrar!
Kl. 9.15: Registrering og kaffi

 Kl. 9.30: Velkommen til fagdag og lokalt program i Stavanger og Haugesund ved kursvert for dagen ved LMS i Stavanger og Haugesund

Kl. 10.00 Velkommen til fagdag ved Sølvi Heimestol, koordinator, Nettverk for laring og mestring i Helse Vest (sammenkopling av dei to studioene)

Kl. 10.15 Mestringstreff:

Kva for kompetanse trengs for a drive Mestringstreff? ved Hilde Blindheim Borve, radgjevar ved LMS i Bergen og NKLMH.

Kva skal til for a lukkast med og samarbeide om etablering av Mestringstreff? ved Kari Hvinden, spesialradgjevar NK LMH.

Kl. 11.15 Lunsj

Kl 12.15 Lev godt med sjukdom/ varig helseutfordring - mentale verktøy for sjølvhjelp ved Elin Fjerstad, Diakonhjemmet sjukehus

Kl 15.00 Vegen vidare for Mestringstreff ved LMS i Stavanger og Haugesund

Kl. 15.30 Takk for i dag og vel heim!