HELSENORGE

Epilepsikurs for foreldre 2022

Kurs for foreldre til barn og unge med epilepsi.

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer i familien

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Krever henvisning.

Beskrivelse

Mestringskurs for foreldre som har barn med epilepsi.

Tema:

  • Epilepsi, sykdom og behandling
  • Praktisk hverdag
  • Barnet mitt har epilepsi, brukerinnlegg
  • Hva kan PPT tejeneste bidra med
  • Hva kan sosionom tjenesten bidra med
  • informasjon fra Epilepsi forreningen

Kurset går over 1 dag

Foreldre har rett til fri fra jobb for å delta. Dette gjelder også for selvstendig næringsdrivende.