HELSENORGE

Epilepsikurs for foreldre

Kurs for foreldre til barn og unge med epilepsi.

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer i familien

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Krever henvisning.

Innhald

Mestringskurs for foreldre som har barn med epilepsi.

Kurset går over 1 dag

Foreldre har rett til fri fra jobb for å delta. Dette gjelder også for selvstendig næringsdrivende.


Program

Kurset går over 1 dag og gjennomgår mellom anna:

  • Epilepsi, sykdom og behandling
  • Praktisk hverdag
  • Barnet mitt har epilepsi, brukerinnlegg
  • Trygderettigheiter ved barns sjukdom
  • Informasjon fra Epilepsi forreningen
  • Erfaringsdeling og drøfting

Kurset er tverrfagleg og innlegg vert halde av barnelege, sjukepleiar, brukerrepresentant og sosionom. 


Praktisk informasjon

Kurset går over 1 dag på dagtid. Det vil leggast opp til diskusjonar i gruppe og i plenum.

Pårørande er hjartelig velkomne på kurs, og oppfordrast til å delta på heile kurset.

Det blir servert kaffi, te og litt frukt på kurset. Lunsj kan enten tas med eller kjøpast i kantina på sjukehuset i 6.etg.

Informasjon om overnatting, reise, eigenandel m.m. finner du her.


Nyttig informasjonsmateriell frå kurset

Kjem..


Gode nettsider

Videoer i regi av Epilepsiforbundet: Epilepsiforbundet - YouTube