Epilepsi hos barn-pårørande kurs ved SSE

Kurs , 01.11.2018-02.11.2018 , Lærings- og meistringssenteret

Kurs for foreldre, besteforeldre og andre nærpersonar som ønskjer auka kunnskap om epilepsi hos barn.

Dette er eit nasjonalt kurs kor foreldre, besteforeldre og andre nærpersonar som ønskjer auka kunnskap om epilepsi hos barn kan melde seg på.

Tema:
- Årsaker til epilepsi og kva for slags moglegheiter vi har for behandling
- Kordan handtere anfall og kvardagen med epilepsi
- Pedagogiske konsekvensar og tiltak
- Familieliv
- Fritid
- Innspel ved ein pårørande
- Erfaringsutveksling i grupper

Påmelding innen måndag 16. oktober.
Pr. post: Oslo universitetssykehus HF
Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
Avd. for kompleks epilepsi
v/ Lærings- og mestringssenteret / Sølvi Vedå
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Du vil etter påmelding få ein stadfesting på kursdeltaging, innkalling og nærmare informasjon.

Tid:
Torsdag 1. november 2018 kl. 11.00 - 18.30
Fredag 2. november 2018 kl. 9.00 - 14.30

Stad:
Undervisningspaviljongen (Bygg D1), ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, G.F. Henriksens vei 98, Sandvika.

Buss 130 går fra Sandvika og Lysaker.  Stoppested: Solberg.Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du treng tilvising for å delta på dette kurset.

Påmelding  skjer ved at du får ein tilsvising fra barnets lege. Tilvisinga mottas gjerne elektronisk til: HER-id 122385,


eller per post til: Oslo universitetssykehus HF
Spesialsykehuset for epilepsi, SSE
Avd. for kompleks epilepsi
v/ Lærings- og mestringssenteret / Sølvi Vedå
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

 

Pris:
Dersom barnet er  fylt 16 år betalast ein eigenandel på kr 345,-. Ved frikort eller barn under 16 er det ingen eigenandel.

Når og kor

Dato
01.11.2018-02.11.2018 
Klokkeslett
11:00-14:30
Stad
Undervisningspaviljongen (Bygg D1), ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, G.F. Henriksens vei 98, Sandvika.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Spesialsykehuset for epilepsi, SSE, avd. for kompleks epilepsi. 
Innlegg frå
Fagutviklingssjukepleiar, brukarrepresentant, overlege, sosionom/familieterapeut, spesialpedagog, fritidsleder og forbundsstyremedlem i epilepsiforbundet. 
Kontakt
Info om påmelding:
Sølvi Vedå tlf.: 67 50 16 66

Anna informasjon:
Hilde Nordahl Karterud, v/LMS
Tlf.: 67 50 11 77

Ingeborg Stavn / Merete Hem
Tlf.: 67 50 14 24
 
Meir informasjon
lms-ake@ous-hf.no