Digitalt kurs for overvektsopererte, oktober 2021

Digitalt kurs for deg som er overvektoperert og ønskjer meir informasjon om vegen vidare.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning for å delta.

Beskrivelse

Kurs for deg som er overvektoperert og ønskjer meir informasjon om vegen vidare.

Etter ein overvektsoperasjon vil ein oppleva mange endringar i livet, nokre er relatert til operasjonen og andre av vekttapet.

Mange opplever det som trygt og støttande å treffe andre i same situasjon. Vi ønskjer å legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerane på våre kurs, og bruker derfor rikeleg tid på erfaringsutveksling. Det vil og bli fokus på aktivitet og trening, ha derfor med gode sko slik at vi kan gå ein tur saman med fysioterapeut.

Kurset blir arrangert som eit samarbeid mellom kirurgisk avd., LMS Haugesund, LMS psykiatri og brukarorganisasjonar.

Kurset går over 1 dag.

 

For å delta treng du tilvisning frå lege.