HELSENORGE

Astma Kurs

Kurs for deg som har astma, og dine pårørande.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krev henvisning.

Beskrivelse

Kurs for deg som har astma, og dine pårørande.

Kurset inneheld bl.a informasjon om diagnosen astma, behandlingsforløp, korleis trene og kva som er god anfallsmeistring. Individuell behandlingsplan blir utarbeid.

Kurset går over to dagar. 


Program

Dag 1 

 • Luftveienes anatomi v/ lungelege
 • Diagnostisering av astma.
 • Forskjellen mellom astma og KOLS.
 • Symptomer, utløsende og forverrende faktorer.
 • Behandling av astma v/lungelege
 • Allergi – hva er det?
 • Allergisanering.
 • Tobakk og astma
 • Gjennomgang av PEF-måling v/lungesykepleier
 • Trafikklysmodellen. Astmadagbok
 • Medikamentell behandling v/ lungesykepleier
 • Inhalasjonsteknikk
 • Erfaringsdeling

Dag 2

 • Brukererfaring v/representant fra pasientorganisasjon
 • Hvorfor skal vi trene? v/fysioterapeut
 • Slimmobilisering 
 • Lettere pust v/fysioterapeut
 • Mestringsstrategier
 • Individuell konsultasjon 


Praktisk informasjon 

Kurset foregår i gruppe, på dagtid, og varer 2 dager på dagtid. Arrangeres ca 2-3 ganger årlig avhengig av behov.

Du trenger henvisning for å delta.

Pårørende er hjertelig velkomne på kurs, og oppfordres til å delta på hele kurset.

Det blir servert kaffe, te og litt frukt på kurset. Lunsj kan enten tas med eller kjøpes i kantina på sykehuset i 6.etg.

Informasjon om overnatting, reise, egenandel m.m. finner du her.


Nyttig informasjonsmateriell frå kurset

Kommer...


Gode nettsider

Kommer... 


For å delta treng du tilvisning frå lege.