Digitalt Astma Kurs, oppstart oktober 2021

Kurs for deg som har astma, og dine pårørande.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krev henvisning.

Beskrivelse

Kurs for deg som har astma, og dine pårørande.

Kurset inneheld bl.a informasjon om diagnosen astma, behandlingsforløp, korleis trene og kva som er god anfallsmeistring. Individuell behandlingsplan blir utarbeid.

Kurset går over tre dagar. Dei to fyste er digitale, medan den tredje er med fysisk oppmøte på lungepoliklinikk. Du får tilvist oppmøtetidspunkt i løpet av kurset.

For å delta treng du tilvisning frå lege.