Helsenorge

Diabeteskurs våren 2022

For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta treng du tilvising frå lege.

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas (faktura) om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.Dette er eit kurs for deg som nyleg har fått diagnosen diabetes type 2. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. 


For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret.

Brukarorganisasjon/forening:
Diabetesforbundet er ein uavhengig interesseorganisasjon for alle med diabetes og andre som er ramma av, eller interessert i, diabetes. Heimesidene deira finn du her: www.diabetes.no