HELSENORGE

Diabeteskurs

Kurset er for deg med Diabetes type 2, som ønsker å lære mer om sykdommen din, behandlingen og hvordan du kan mestre hverdagen. Målet med kurset er at du får nok kunnskap og motivasjon, til å ta valg som du mener er rett for deg.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta treng du tilvising frå lege.

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas (faktura) om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.Innhold

Dette er eit kurs for deg som nyleg har fått diagnosen diabetes type 2. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. 


For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret.

Brukarorganisasjon/forening:
Diabetesforbundet er ein uavhengig interesseorganisasjon for alle med diabetes og andre som er ramma av, eller interessert i, diabetes. Heimesidene deira finn du her: www.diabetes.no


Program

Gjennom kurset vil du møte ulike fagfolk fra sykehuset (diabetessykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapaut) som tar opp ulike tema:

  • Hva er diabetes type 2?
  • Ulike behandlingstiltak
  • Hvordan forebygge følgeskader/senkomplikasjoner?
  • Kostveiledning
  • Fysisk aktivitet

Du vil også få møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med samme helseutfordring. Det blir lagt til rette for spørsmål og dialog underveis.


Praktisk informasjon

Kurset foregår i gruppe, går over 2 dager på dagtid, og arrangeres ca 8 ganger årlig.

Du trenger henvisning for å delta.

Pårørende er hjertelig velkomne på kurs, og oppfordres til å delta på hele kurset.

Det blir servert kaffe, te og litt frukt på kurset. Lunsj kan enten tas med eller kjøpes i kantina på sykehuset i 6.etg.

Informasjon om overnatting, reise, egenandel m.m. finner du her.

Nyttig informasjonsmateriell fra kurset

Hva er diabetes type 2.pdf

Smart mat ved diabetes 2.pdf


Gode nettsider

Mens du venter på å få delta på kurs kan du sjekke ut disse nettsidene.


https://www.diabetes.no/diabetes-type-2/

https://www.helsenorge.no/sykdom/diabetes/diabetes-type-2/

Førerkort: https://www.diabetes.no/diabetes-type-1/livet-med-diabetes-type-1/forerkort/

Kostråd: https://intranett.helse-fonna.no/einingar/terapeutiske-spesialtenester/Kostrad/Diabetes/Kost%20ved%20diabetes%20type%202.pdf#search=diabetes

Diabetesforbundet: www.diabetes.no

Frisklivssentraler: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/frisklivssentral/

Nasjonalfaglig retningslinje for diabetes-brukerversjon: https://www.diabetes.no/globalassets/brosjyrer/brosjyre-behandlingsretningslinjer-for-diabetes.pdf

Barn som pårørende: https://www.helsenorge.no/parorende/barn-trenger-apenhet-om-sykdom