Diabetes type 2, september 2019, Stord

Kurs, 16.09.2019-17.09.2019, Lærings- og meistringssenteret

For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen.
For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret.

Helsepersonell vil halde innlegg om behandling og komplikasjonar, og det vil bli lagt tilrette for erfaringsutveksling mellom deltakerane gjennom heile forløpet.

Ta kontakt med diabetessjukepleiar ved medisinsk poliklinikk/Diabetesteamet v/ Stord sjukehus for ytterligare informasjon om programmet.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
16.09.2019-17.09.2019 
Klokkeslett
08:30-14:30
Stad
Stord sjukehus
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Kurset arrangerast av Diabetes poliklinikken ved Stord Sjukehus.  
Kontaktinformasjon
Diabetesteamet Stord sjukehus, Helse Fonna HF
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna.no