Diabetes type 2 kurs, mai, Odda

Kurs, 30.05.2018-31.05.2018, Lærings- og meistringssenteret

Målsetjing for kurset er at du som har diabetes skal få hjelp til å meistre kvardagen og oppleve å få betre kontroll over eigen situasjon. Å få ny kunnskap kombinert med erfaringsutveksling i gruppa kan bidra til dette.
Kurset er eit gruppebasert opplæringstilbod som går over to dagar.

Hensikt med gruppeundervisninga er å møte andre personar med diabetes, dele erfaringar og oppleve meistring.

I tillegg til forelesningar vil det bli høve til å spørje spørsmål og drøfte generelle problemstillingar.

Me oppfordrar deg til å ta med ein ledsager som du ønskjer at skal bli betre kjend med din situasjon.

Målgruppa er personar med diabetes type 2, og evt. deira pårørande.

Temaer som blir tatt opp:
 • Kva er diabetes, korleis behandle og forebyggje komplikasjonar
 • Kosthald ved diabetes
 • Betydinga av fysisk aktivitet
 • Blodsukkermåling, hypo- og hyperglykemi
 • Fotpleie
 • Erfaringsutveksling
 • Informasjon frå Norges Diabetesforbund
Kurshalderar:
 • Diabetessykepleiar og lege ved Odda sykehus
 • Ernæringsfysiolog
 • Fysioterapeut
 • Brukarrepresentantar frå Diabetesforbundet

Avbestilling senest 24 timer før kurs. Dersom du ikke møter til avtalt kurs krever sykehuset en egenandel etter gjeldende takster.

Henvisning

Du må ha henvisning for å delta

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.
Pårørende gratis. Påmelding er nødvendig om du skal ha med pårørande (meld frå før 25.05.18) då det vil bli servert enkel lunsj. 

Avbestilling må skje seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs krev sjukehuset ein eigenandel etter gjeldande takstar.

Når og kor

Dato
30.05.2018-31.05.2018 
Klokkeslett
09:00-14:30
Stad
Odda sjukehus
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
inga.baltaduonyte@helse-fonna.no